På Kira-Tech er sikkerhet et nøkkelord. Sikkerhet er en naturlig del av vår hverdag, og en del av oss. Sikkerhet har i mange år vært innarbeidet gjennom våre mange timer med offshore plattformer, skip, rigger og arbeid i den maritime næringen generelt. Vi har derfor erfaring med sikkerhet, blant annet i form av; arbeidstillatelser, isolasjoner, TBT, PPE risikovurdering mm.


På Kira-Tech prioriterer vi et godt arbeidsmiljø, uansett hvor vi ferdes. Vi forholder oss til gjeldende regler og retningslinjer på arbeidsplassene der vi er. Før vi begynner på en ny oppgave, danner vi alltid en oversikt for å sikre at de gjeldende forholdsregler blir ivaretatt.Kira-Tech har ansvaret for å alltid sikre en grundig innføring for alle innleide personell, i de regler og retningslinjer som gjelder innenfor blant annet sikkerhet. Slik sikrer vi oss at de leverer verdiene Kira-Tech representerer; ”Think Smart Think Safe”.

Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre oss, og vi strever etter å være blant de beste.